Najważniejsze wydarzenia w roku 2011


17.12.2011 Etap regionalny II Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”. Koordynatorka – mgr Marlena Glapiak.
16.12.2011 Drugi niemieckojęzyczny wieczór wigilijny PSNJN. Tradycje świąteczne w Austrii oraz Szwajcarii.
07-09.12.2011 III Konkurs Świąteczny, zorganizowany we współpracy z Instytutem Austriackim we Wrocławiu oraz Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.
  1. KONKURS NA NIEMIECKOJĘZYCZNĄ PIOSENKĘ ŚWIĄTECZNĄ [wyniki]
  2. KONKURS NA OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNĄ [wyniki]
  3. KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ [wyniki]

3.12.2011 Wyjazd na XVIII jarmark bożonarodzeniowy do Drezna. Udział w tradycyjnym „Stollenfest”.
26.11.2011 IV Konkurs Recytatorski „Der Mensch und die Natur”. Konkurs zorganizowany we współpracy z Biblioteką Austriacką we Wrocławiu. [informacje, karta zgłoszeniowa, wyniki]
22.10.2011 Die besten Praxisbeispiele aus den Stipendienaufenthalten in Deutschland. Szkolenie poprowadzone przez tegoroczne uczestniczki stypendiów dla nauczycieli - Katarzynę Srokę oraz Małgorzatę Urlich-Kornacką. Nowa Matura – nowe wyzwanie dla nauczyciela i ucznia – szkolenie poprowadziła mgr Anna Niklewska.
7-9.10.2011 Lehrerinfofahrt Warschau-Berlin. Szkolenie dla nauczycieli w stolicy Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania polskiego-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy [prezentacja]
24.09.2011 Leichte Lektüren. Einsatzmöglichkeiten im Deutschunterricht. Unterrichtsprojekte mit Leichten Lektüren [MS doc] – szkolenie dla nauczycieli gimnazjów zorganizowane przez Instytut Goethego w Krakowie.
23.09.2011 Schweizer Käse, Schweizer Berge - das mögen auch Breslauer Zwerge! – popołudnie szwajcarskie dla nauczycieli języka niemieckiego. Referentki: Katarzyna Sroka oraz gość specjalny ze Szwajcarii Gaby Lutz-Schar. Szkolenie zorganizowane przy współpracy Instytutu Goethego w Krakowie.
23.09.2011 Europejski Dzień Języków. Dzień Języka Niemieckiego na Rynku Wrocławskim. Konkursy oraz zabawy językowe dla młodzieży szkolnej przygotowane przez nauczycielki z PSNJN przy współpracy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu oraz Instytutu Goethego w Krakowie.
17.09.2011 Spotkanie organizacyjne PSNJN Oddział Wrocław. Ustalenie grafiku i propozycji szkoleń na rok szkolny 2011/2012, relacje z pobytów stypendialnych dla nauczycieli w Ratyzbonie (Marlena Glapiak), Monachium (Krystyna Wojt), Schwäbisch Hall (Katarzyna Sroka i Małgorzata Urlich-Kornacka oraz Wiedniu (Lucyna Seredyńska), przedstawienie nowych członkiń Oddziału Wrocławskiego, sprawy organizacyjne.
10.09.2011 Deutschlehrertag in Opole. Szkolenie z okazji Dnia Nauczyciela Języka Niemieckiego.
21-14.08.2011 Udział w XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Języka Niemieckiego, Radom 2011.
17.06.2011 III Niemieckojęzyczny Wieczór Teatralny. Występ artystyczny grupy teatralnej Gedankenstrich z Mirska. Uroczyste zakończenie działalności PSNJN w roku szkolnym 2010/2011.
9.06.2011 Königin der Farben in Wroclaw. Przedstawienie teatralne dla dzieci oraz spacer „Auf der Suche nach Farben“. Przedsięwzięcie zorganizowane przy współpracy Instytutu Goethego w Warszawie.
16.04.2011 Rok Gustava Mahlera. Prezentacja życia i twórczości Gustava Mahlera przygotowana przez Michała Stożka – studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkolenie Musik im DaF oraz Ostern in den deutschsprachigen Ländern. Praktyczne pomysły do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego.
27.03.2011 Drzwi Otwarte w Instytucie Filologii Germańskiej [pdf]
12.03.2011 Wyjazd na największe w Europie Targi Turystyczne do Berlina. Wycieczkę zorganizowała Małgorzata Urlich-Kornacka.
12.03.2011 Warsztaty metodyczne "Vom Projekt bis zum Examen mit Das ist Deutsch!" [zaproszenie]
5.03.2011 ZEIGE DEIN TALENT. KONKURS DLA MŁODYCH TALENTÓW, zorganizowany przez PSNJN we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Szkół Nr 1 we Wrocławiu.
5.03.2011 WYNIKI ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW [słowo wstępne, wyniki, zaproszenie dla laureatów]
1.03.2011 Das Goethe-Institut Krakau stellt sich vor [ANMELDUNG, Einladung]
29.01.2011 Kölner Karneval live erleben – tańce, gry i zabawy animacyjne na lekcjach języka niemieckiego. Szkolenie poprowadziła mgr Irena Kalinowska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
21.01.2011 Szkolenie Deutsch nach Englisch. Ideen und Anregungen zur Arbeit mit den Postern „Learn English, learn Deutsch”. Szkolenie zorganizowane przez Instytut Goethego w Krakowie dla wrocławskiego Oddziału PSNJN.
8.01.2011 Prezentacja działalności Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Szkolenie Musik im DaF. Szkolenie poprowadziła mgr Małgorzata Urlich-Kornacka.
8.01.2011 IX Ogólnopolski Konkurs PSNJN dla Gimnazjalistów. Sprawdzanie prac konkursowych. Koordynator Konkursu – mgr Krystyna Wojt.